Op en rond de Camping zelf kunt u vissen en fietsen door het wijdse landschap. We hebben we drie eigen fietsroutes gemaakt door het mooie natuur gebied van Mid Fryslân

Te huur zijn fietsen, kano's en skelters.

www.vvvmidfryslan.nl

 

In 2018 zijn er door heel Fryslân veel activiteiten in het kader van Leeuwarden / Fryslân - Culturele hoofdtad van Europa. Bzoek eens de prachtige historische binnenstad van Leeuwarden.
Leeuwarden - Culturele hoofdstad van Europa 2018

Camping De Alde Stjelp ligt aan de rand van het het ruim 2.000 hectare grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen.Er komen er in De Alde Feanen circa 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels
Nationaal Park De Alde Feanen

activiteiten

Epke Liezenga

Leechl‚n 5, 9001 ZH† GROU

0566 62 34 14

0613 46 73 30

Ons adres:

Minicamping De Alde Stjelp